Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Meewerken aan de Handelingen

Verricht je professioneel of in je vrije tijd onderzoek naar de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, of een gebied daarbinnen? De Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (ISSN 0770-0822) bieden een platform voor de ruime verspreiding van onderzoek naar een breed publiek van historici, kunsthistorici, archeologen, heemkundigen, erfgoedwerkers en andere geïnteresseerden.

In de Handelingen publiceren we zowel peer-reviewed artikels die anoniem beoordeeld worden door twee vakspecialisten en beantwoorden aan wetenschappelijke standaarden, als korte bijdragen die iedereen toelaten om mee te schrijven aan de Handelingen.

Artikels die worden aangeboden voor publicatie moeten voldoen aan de auteursrichtlijnen (zie pdf).

Stijn Streuvels aan het werk in het Lijsternest
(Collectie Stad Antwerpen – Collectie Vlaamse Gemeenschap)

 

Ingediende artikels worden beoordeeld door de redactieraad en (behalve voor korte bijdragen) ook anoniem door twee vakspecialisten (peer review). Wanneer de redactie dit wenselijk acht, zal op basis van deze beoordelingen aan de auteur gevraagd worden om zijn of haar artikel te herwerken. Daarna beslist de redactie of de bijdrage al dan niet wordt gepubliceerd.

U kan ook meewerken door het geven van suggesties voor artikels, boekbesprekingen of de Kroniek, of door het formuleren van bedenkingen.

Wie wil meewerken aan de Handelingen kan zich aanmelden bij hoofdredacteur Hannelore Franck via het contactformulier of via genootschapvoorgeschiedenis@outlook.be.