Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Wie zijn we?

Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw is een platform voor historisch onderzoek naar de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen.

Het Genootschap is een ledenvereniging. We organiseren lezingen en andere ledenactiviteiten en geven diverse publicaties uit. Leden ontvangen halfjaarlijks de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, een tijdschrift met wetenschappelijke historische artikels en korte bijdragen. Daarnaast genieten leden 20 procent korting bij de aankoop van individuele boekpublicaties en vroegere jaargangen van de Handelingen.

→  Meer info over lidmaatschap vind je hier

→  Meer info over de Handelingen vind je hier


Het Genootschap is de oudste historische vereniging van Vlaanderen. Ze werd opgericht op 1 september 1838 en kreeg haar eerste statuten op 16 januari 1839. De oorspronkelijke naam was Société d’Emulation pour l’Histoire et les Antiquités de la Flandre Occidentale. In 1934 ontstond de huidige naam. In 1989, naar aanleiding van het 150-jarig bestaan, kreeg het Genootschap de titel van koninklijke vereniging. Sinds 2009 is het Genootschap een vzw, financieel ondersteund door de Stad Brugge en bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.

Meer info over het Genootschap vind je in deze publicaties:

→  S. Vrielinck & R. Van Eenoo, IJveren voor Geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, Brugge 1989. (Bestellen)

→  Uit de korf van de Emulatie. Baanbrekende historische bijdragen gepubliceerd in 175 jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, Brugge 2014. (Bestellen)

De jaarvergadering van het Genootschap in 2022 in het Brugse Stadsarchief

 

Raad van Bestuur

Paul Trio (voorzitter), Hannelore Franck (ondervoorzitter en hoofdredacteur), Ludo Valcke (secretaris-penningmeester), Marc Ryckaert (adjunct-secretaris), Johan Bossier (coördinator verzendingen), Jan D’hondt (lokaalhouder), Matthijs Degraeve (webmaster), Luc François (bestuurder), Ludo Vandamme (bestuurder) en Maurice Vandermaesen (bestuurder).

Redactieraad Handelingen

Hannelore Franck (hoofdredacteur), Lies Vervaet (middeleeuwen), Hendrik Callewier (middeleeuwen), Heidi Deneweth (nieuwe tijd), Ludo Vandamme (nieuwe tijd), Jan D’hondt (nieuwste tijd), Luc François (nieuwste tijd), Anne van Oosterwijk (kunstgeschiedenis), Frederik Roelens (archeologie), Lisa Demets (boekbesprekingen), Paul Trio (supervisor).

Algemene Vergadering

Johan Bossier, Matthijs Degraeve, Heidi Deneweth, Jan D’hondt, Jan Dumolyn, Hannelore Franck, Luc François, Aleid Hemeryck, Dominique Marechal, Jacques Mertens,  Rik Opsommer, Kurt Priem, Paul Trio, Marc Ryckaert, Ludo Valcke, Jan Van Acker, Ludo Vandamme, Andries Van den Abeele, Maurice Vandermaesen, Paul Vandewalle, Anne van Oosterwijk, Dries Vanysacker, Lies Vervaet.