Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen online

Er zijn verschillende manieren om artikels en andere bijdragen op te sporen die sinds 1839 in de Handelingen en hun voorganger, de Annales de la Société d’Emulation, zijn verschenen.

Voor de periode 1939-2014 zijn alle artikels online raadpleegbaar via UGent Open Access journals. Dankzij een projectsubsidie van de provincie West-Vlaanderen werden in 2017 de jaargangen 1939-2014 gedigitaliseerd en ontsloten. In 2024 komen hier ook de jaargangen 2015-2019 bij.

→  Via de ‘Search’ functie kunnen de Handelingen worden doorzocht op titel, auteursnaam en trefwoorden. Ook de integrale tekst van de artikels zelf wordt op deze manier doorzocht.

→  De pagina ‘Issues’ bevat inhoudstafels per nummer en laat toe om volledige nummers en individuele artikels als pdf te downloaden.

Ontwerptekening voor een bargeschip tussen Gent en Brugge, 1786 (Musea Brugge / Prentenkabinet)

 

Voor de periode 1839-2023 zijn inhoudstafels van de Handelingen opgenomen in de online databases van Heemkundige tijdschriften in West-Vlaanderen en van Histories vzw.

Voor de periode 1839-1989 vind je een gedetailleerd overzicht van de artikels en bijdragen in de Handelingen in A. Schouteet, Honderdvijftig jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. Analytische inhoud en registers 1839-1988, Brugge, 1991. (Bestellen)

Voor de periode 1989-2023 zijn inhoudstafels per jaargang beschikbaar en kunnen individuele jaargangen worden aangekocht via de pagina Bestellen.