Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

De Handelingen, het tijdschrift van het Genootschap

De Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (ISSN 0770-0822) is het tijdschrift van het Genootschap dat tweemaal per jaar verschijnt en aan alle leden wordt bezorgd (Lid worden).

Elk nummer van de Handelingen telt 150 à 250 pagina’s en bevat enkele vaste rubrieken: wetenschappelijke peer-reviewed artikels, korte bijdragen, boekbesprekingen en een kroniek met diverse nieuwsberichten.

De artikels en andere bijdragen handelen over uiteenlopende onderwerpen uit het werkgebied van het Genootschap: de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ze bestrijken verschillende perioden van de geschiedenis, van de middeleeuwen tot de eigen tijd.

De artikels in de Handelingen zijn peer-reviewed, dat wil zeggen dat ze voor publicatie anoniem beoordeeld worden door twee vakspecialisten en dus beantwoorden aan wetenschappelijke standaarden.

Wil je de Handelingen graag raadplegen of eraan meewerken?

→  Een abonnement nemen op de Handelingen (lid worden van het Genootschap)

→  Meewerken aan de Handelingen

→  De Handelingen online raadplegen (1939-2014)

→  Oude nummers bestellen (1979-2023)