Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Uit de korf van de Emulatie. Baanbrekende historische bijdragen gepubliceerd in 175 jaar Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Ter gelegenheid van het 175-jarige bestaan van het Genootschap voor Geschiedenis in 2014 blikken twintig bestuursleden en oud-bestuursleden in dit mooi geïllustreerde jubileumboek terug op de rijke oogst aan publicaties die de vereniging in al die jaren uitgebracht heeft, en dan voornamelijk op de 150 jaargangen van het tijdschrift Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (vroeger: Annales de la Société d’Emulation). Iedere auteur heeft een artikel (of een reeks artikelen) gekozen die voor hem of haar van bijzondere betekenis geweest is of die een grote indruk gemaakt heeft, en vertelt waarom dat zo is. Deze twintig opstellen bieden een verrassende kijk op 175 jaar historische productie en tonen aan hoe rijk en gevarieerd die wel is. De titel Uit de korf van de Emulatie verwijst naar ‘de Emulatie’, d.i. de gemeenzame naam van het Genootschap voor Geschiedenis die afgeleid is van de oorspronkelijke 19de-eeuwse Franse naam Société d’Emulation.

Afb 10-06

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: €10,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 5,00 (excl. verzendkosten)

bestelling