Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

S. Vrielinck en R. Van Eenoo, IJveren voor Geschiedenis. 150 jaar Genootschap voor Geschiedenis “Société d’Emulation” te Brugge, Brugge, 1989, 176 blz.

Een geschiedenis van de eerste anderhalve eeuw van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, de oudste nog bestaande historische vereniging van België. Het Genootschap startte officieel zijn werkzaamheden op 16 januari 1839, toen nog onder de Franstalige naam Société d’Emulation pour l’Histoire et les Atiquités de la Flandre Occidentale. De auteurs schetsen de tijdsgeest waarin de vereniging ontstond, de ontwikkelingen in het historisch onderzoek in de loop van die 150 jaar en de manier waarop het Genootschap hierop inspeelde, en de rol van de talrijke historici die meewerkten aan de publicaties en/of bestuurslid waren. Met een uitvoerige biografische lijst.

Afb 10-20

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 15,00 (excl. verzendkosten)

bestelling