Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Luc Rombouts, De oorsprong van de beiaard. Voorlopers, ontstaan en ontwikkeling tot 1530, Gent/Brugge, 2019, 372 p.

In dit boek behandelt campanoloog en beiaardier dr. Luc Rombouts de voorlopers, het ontstaan en de ontwikkeling van de beiaard tot 1530. In de geschiedschrijving bestond tot hiertoe een onnauwkeurig en soms onjuist beeld over dit onderwerp. Het boek ontkracht de mythes en schetst een wetenschappelijk verantwoord beeld van de complexe ontwikkeling van het befaamde muziekinstrument. Een van de voorlopers van het beiaardspel is het beieren op luidklokken met behulp van touwen waarmee de klepels naar de klokwanden werden gedreven. Vanaf 1480 kon men op die manier bestaande melodieën spelen. Later paste men dit ook toe op de kleinere klokken die de slagen van de uurklok aankondigden, ook genoemd ‘de voorslag’. Men kan spreken van een volwaardige beiaard wanneer er een klavier aan een reeks torenklokken is toegevoegd. Rond 1530 is het muziekinstrument technisch voltooid. Tevens wordt ingegaan op de brede verspreiding van de beiaard in de Lage Landen. Toch kende het instrument geen exclusief Vlaamse oorsprong, maar waren de voorlopers ook aanwezig in andere Europese streken, zoals Engeland en Frankrijk.

Afb 10-02

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling