Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Joke Verfaillie, Au coeur de la cour: de griffie en de griffiers van de Raad van Vlaanderen, een bijdrage tot de geschiedenis van instellingen, ambtenaren en archiefvorming tijdens het ancien régime

Hoogste gerechtshof, bestuursorgaan en waakhond voor vorstelijke en gewestelijke belangen. Vier eeuwen lang, van de 14de tot de 18de eeuw, was de Raad van Vlaanderen één van de belangrijkste instellingen van het oude Graafschap Vlaanderen. In dit boek ligt de focus op de griffie van die instelling, een vernieuwende invalshoek die unieke inzichten oplevert over interne dynamiek, geschiedenis, werking en archiefvorming van de Raad en van vroegmoderne instellingen in het algemeen. Daarnaast is dit ook het verhaal van de griffiers zelf, die voor het eerst uit de anonimiteit treden. Aan de hand van een collectieve biografie komen ze in beeld als een groep hoog opgeleide ambtenaren die ambitie en invloed niet schuwden, zowel op professioneel als op familiaal en sociaal vlak. Hierbij wordt vooral gesteund op de inhoud en de vormgeving van het omvangrijke archief van de Raad van Vlaanderen – hun eigen, tastbare nalatenschap.

Afb 10-03

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 15,00 (excl. verzendkosten)

bestelling