Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Heidi Deneweth, Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge, 1500-1800

De Brugse Middeleeuwen zijn al uitstekend gedocumenteerd, maar hoe veranderde Brugge na haar middeleeuwse hoogtijdagen en welke impact had dit op de stedelijke ruimte en het buurtleven? Brugge was niet langer het wereldcentrum van weleer, maar het bleef wel één van de grootste steden van de Zuidelijke Nederlanden. De economie bleef het relatief goed doen. Terwijl handelaars en ondernemers hiervan volop de vruchten konden plukken, verging het de gewone Bruggelingen minder goed. Velen verarmden zienderogen en moesten noodgedwongen hun huizen verkopen. Dat zorgde niet alleen voor grondige verschuivingen op de vastgoedmarkt, maar het drukte ook zijn stempel op de bebouwde ruimte en het buurtleven.

Wat er precies veranderde wordt in dit boek uitgelegd aan de hand van drie typewijken: een rijke buurt nabij de Riddersstraat, een middenklassebuurt aan de Eekhoutstraat en een volksere wijk bij de Sint-Clarastraat. Erfdienstbaarheden over gemeenschappelijke zijgevels, dakgoten, beerputten, waterputten, afvoerbuizen, recht van overpad of inkijk in elkaars huizen en tuinen leren ons verrassend veel over het dagelijks leven in vroegmodern Brugge. Behalve sappige anekdotes, levert dit een mooi beeld over verbouwingen, samenwerking en conflicten in diverse buurten. Hieruit blijkt dat Brugge tussen 1500 en 1800 veel grondiger veranderd is dan het vrijwel intact gebleven stratenplan ons wil doen geloven. Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s en kaarten van nutsvoorzieningen in elk van de drie wijken.

Bijlagen

Om de lezers van het boek de mogelijkheid te bieden het bronnenmateriaal verder te exploreren of het als comparatief materiaal in hun eigen onderzoek te betrekken, wordt hier een selectie van bijlagen aangeboden. Het is aanbevolen om de kaarten in de correcte context van het boek te interpreteren.

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: GEBABEBB).

Prijs: € 34,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 27,00 (excl. verzendkosten)

bestelling