Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 152 (2015)

ARTIKELS

 • Brigitte Meijns, Het ontstaan van de Brugse parochies tijdens de vroege middeleeuwen. Nieuwe inzichten bij een oud vraagstuk (p.3-81)
 • Jacques Mertens, Enkele gegevens over voeding in de 14de eeuw. De huishouduitgaven van de “vrouwe van Pittem” (1386-1391) (p.83-92)
 • Anne van Oosterwijk, Een triptiek voor de Eekhoutabdij door Pieter I Claeissens (+1576) (p.93-106)
 • Paul Huys, De Brugse contacten van Bernard Verschoot (1730-1784). Eerste hofschilder en academiedirecteur in Brussel (p.107-131)
 • Koen Goeminne, Analyse van het profiel en de bestraffing van bunkerbouwers in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog (p.133-155)
 • Frederik Buylaert, Jelle De Rock, Jan Dumolyn & Ingrid Geelen, De poortersloge van Brugge: een sociale en culturele geschiedenis van een uniek laatmiddeleeuws gebouw (p.225-284)
 • Paul Trio, Strijden op diverse fronten ter redding van het zielenheil. De stichtingen van priester en meester Pieter van Beselare te Ieper uit het begin van de 15de eeuw (p.285-324)
 • Valerie Gersen, Appeltjes van Oranje: de identificatie van een zestiende-eeuwse familie (p. 325-340)
 • Marc Constandt, De erfenis van Paul Otlet: de oostelijke uitbreiding van Westende-Bad 1903-1914 (p. 341-363)

KLEINE BIJDRAGEN

 • Ronald Van Belle, De Gelder Madonna (Groeningemuseum Brugge) (p.157-164)
 • Ludo Valcke, Geertrui van Saksen of van Werl? (p. 165-174)
 • Paul Vandewalle, Patroonheiligen van de parochiekerken van het graafschap Vlaanderen op het einde van het Ancien Regime (p. 175-186)
 • Alfons De Witte, De Codex Vulcanius 97 op de Universiteitsbibliotheek te Leiden. Fortunae Ludicrum? (p.365-373)

BOEKBESPREKINGEN

 • Deel 21 van het Nationaal Biografisch Woordenboek (Luc Devliegher) (p.187-189)
 • Over de duinen van de Westhoek (Ludo Valcke) (p.190-193)
 • Een tweede jaarboek van het “In Flanders Fields Museum” (Ludo Valcke) (p. 194-196) &
 • De wereld van het oude boek in België (1830-2012) (Ludo Vandamme) (p. 197-200)
 • Boeken en miniaturen in Brugge en Gent tijdens de 13de eeuw (Ludo Vandamme) (p. 375-380)
 • Het Gruuthusehandschrift in al zijn glorie (Andries Van den Abeele) (p. 381-382)
 • Een prachtig drieluik in 10 jaar tijd over de Vlaamse politieke geschiedenis gedurende de 15de eeuw (Paul Trio) (p. 383-389)
 • Brugse edelsmeden tijdens het ancien régime (Brecht Dewilde) (p.390-392)
 • Belgische orangisten als politieke beweging (Romain Van Eenoo) (p.393-396)
 • Het derde jaarboek van het “In Flanders Fields Museum” (Ludo Valcke) (p.397-399)

LITERATUURSIGNALEMENTEN 2014-2015 (p. 401-424)

 

KRONIEK (p. 201-216 en 425-437)

 

ADDENDA & CORRIGENDA (p.217-220 en 439-440)

Afb 10-21

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling