Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 148 (2011)

ARTIKELS

 • Johan Decavele, Het waarheidsgehalte in de preken van Broeder Cornelis van Dordrecht in Brugge (1566-1574) (p. 3-44)
 • Noël Geirnaert, Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis (p. 45-54)
 • Pieter Donche, Een lijst van edelen van Vlaanderen en van de leden van de Raad van Vlaanderen voor het jaar 1495 (p. 55-86)
 • Andy Ramandt, Kastelen en walsites in het Brugse Vrije tijdens de late middeleeuwen (ca. 1350-1500) (p. 87-138)
 • Caroline Terryn, Van koopman tot edelman. Geschiedenis van de familie De la Villette (Brugge 1650-1800) (p. 139-180)
 • Sebastiaan Vandenbogaerde, De administratiefrechtelijke organisatie van het ‘Vagevuur’. De Etappenkommandantur Kortrijk als deel van het Duitse Etappengebied tijdens de Eerste Wereldoorlog (p. 181-216)
 • Maxime Carpentier, Ondernemers, hun bedrijven en hun financiële prestaties in het Veurnse (1956-1964) (p. 217-238)
 • Kristof Papin, Repressie of gratie ? Verbanningen in Sint-Winoksbergen (1386-1475) (p. 289-348)
  Jacques Mertens, Boekbanden bewaard in het Rijksarchief te Brugge (p. 349-383)
 • Liesbeth Cackebeke, “Het sijn alle teven”. Prostitutie in de stad Brugge: een sectoranalyse (1780-1784) (p. 385-425)
 • Brecht Demasure, De industriële ontwikkeling in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1890-1950).Een sectorale analyse aan de hand van industrietellingen (p. 427-466)
 • Bernd Vantournhout, De ontwikkeling van de Oostendse pers tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1949-1980) (p. 467-494)

BOEKBESPREKINGEN (p. 239-248 en p. 495-501)

LITERATUURSIGNALEMENTEN (p. 503-512)

KRONIEK (p. 249-283 en p. 513-536)

Afb 10-21

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling