Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 141 (2004)

ARTIKELS

  • Dieter Viaene, De drang naar macht. De Ieperse stadsmagistraat in de veertiende eeuw (1328-1383) (p. 3-42)
  • Petra Vanhoutte, Noyt zoo grooten luyster van Edeldom. Een sociale analyse van de rederijkerskamer van de Heilige Geest in het zeventiende-eeuwse Brugge (p. 43-99)
  • Heidi Deneweth, Spanningen tussen geestelijke dochters, families en geestelijke leiders te Brugge (17de en 18de eeuw) (p. 100-140)
  • Liesbet Van Nieuwenhuyse, Mijn herte brekt als ik zie en hoore al wat men op Heilighdagen pleegt. De feesten en rituelen van het Directoire in confrontatie met de volkscultuur in het Leiedepartement (p. 14&-182)
  • Albert Derolez, Ten Duinen of Ter Doest? De herkomst van de handschriften in de Openbare Bibliotheek en het Grootseminarie te Brugge (p. 219-277)
  • Albert Janssens, De Meesters van de Lucia- en Ursulalegende. Een poging tot identificatie (p. 278-331)
  • Sigrid Dehaeck, Voedselconsumptie in het Brugse Sint-Janshospitaal tijdens de Middeleeuwen (1280-1440) (p. 332-364)
  • Andries Van den Abeele, Prefect Bernard-François de Chauvelin en schilder Joseph Odevaere (p. 365-374)

BOEKBESPREKINGEN (p. 183-201 en 375-381)

KRONIEK (p. 2002-218 en 382-408)

handelingen_genootschapvoorgeschiedenisbrugge

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling