Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 135 (1998)

ARTIKELS

  • K. Vanhaverbeke, Het stadsbestuur in Brugge in de periode 1375-1407: een sociaal-institutionele studie aan de hand van een prosopografische methode (p. 3-54)
  • R. van Schoor, Cassanders lofzang op Brugge als voorspel van zijn irenisme (p. 55-83)
  • J. De Grauwe, Akten van de generale kapittels van de karthuizerorde in het Rijksarchief te Brugge (p. 85-129)
  • L. Devliegher, Vijf vorstenbeelden van de Keizer Karel-schouw van het Brugse Vrije (p. 131-141)
  • F. Stevens, Het Franse regime: oorsprong van onze democratische rechtsstaat ? (p. 143-148)
  • M. Vandermaesen, Een plezier aan de Belgische Staat. Het cartularium van de Duinenabdij op het Rijksarchief te Brugge (p. 149-155)
  • C. Vandebroeke en T. Verschaffel, Over de representativiteit van de Bibliotheca Hulthemiana (p. 159-169)

    J. Dewaele, Ma chère petite mère. Uit de 450 brieven van Ijzerfrontsoldaat Valentin Dewaele (p. 171-234)


BOEKBESPREKINGEN (p. 235-245)

KRONIEK (p. 247-303)

handelingen_genootschapvoorgeschiedenisbrugge

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling