Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 134 (1997)

ARTIKELS

 • L. Devliegher, Enkele nota’s over de burcht en de oudste stadsomwalling van Brugge (p. 5-24)
 • J. Sabbe, Ridder Goswin de Wilde (?-1394) uit Sint-Andries-Brugge en Varsenare, de eerste souverein baljuw van Vlaanderen (p. 25-47)
 • J. Mertens, De laat-middeleeuwse visserij te Slepeldamme en te Coxide (p. 48-64)
 • A. Janssens, De schilder Hans memling. Als Brugs poorter financieel, sociaal en politiek doorgelicht (p. 65-89)
 • P. Vandewalle, Enkele gegevens betreffende de bevolking van Hondschoote (2e helft 16e – 1e helft 17e eeuw) (p. 90-101)
 • S. Corbellini, Cronache de singniori di Fiandra: een Italiaanse kroniek van Vlaanderen (p. 102-111)
 • A. Dewitte, Jacob de Meyere historiograaf, met een vertaling van de boeken IX en X van zijn “Flandricarum Rerum Libri X” uit 1531 (p. 112-143)
 • S. Slos, Karel van Croij en de reconciliatie van Brugge, 1583-1584 (p. 144-155)
 • M. Vandermaesen, De “triage des titres” in het Leiedepartement (1796-1802). Tussen wet en werkelijkheid (p. 156-171)
 • B. Van Oostveldt, Jacob T. Neyts en de Vlaemsche Opera (p. 172-202)
 • Chr. Vandebroeke, Demografie en Vlaamse Beweging. Kenmerken van het demografisch gebeuren in Vlaanderen: gisteren, vandaag en morgen (p. 203-238)


BOEKBESPREKINGEN (p. 239-258)

KRONIEK (p. 259-285)

handelingen_genootschapvoorgeschiedenisbrugge

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling