Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 133 (1996)

ARTIKELS

 • A. Janssens, Macht en onmacht van de Brugse schepenbank in de periode 1477-1490 (p. 5-45)
 • R. Degryse, Het waterbaljuwschap en een spectaculaire schipbreuk te Sluis in 1390 naar een ambtelijk verslag van dat jaar (p. 46-54)
 • J. Mertens, Hildebrand Veckinhusen te Brugge: de activiteit van een Hanzeatisch koopman in de eerste decennia van de vijftiende eeuw (p. 55-60)
 • H. Casado-Alonso, La nation et le quartier des Castillans de Bruges (XVe en XVIe siècles) (p. 61-77)
 • K. Van Quathem, Het broederschap van de schoenmakersknechten of “elsenaars” te Brugge (p. 78-97)
 • A. Van den Abeele, De Brugse drukker-uitgever Joseph van Praet (1724-1792) en zijn tijd (p. 98-138)
 • A. Vandewalle, De oudste stadsrekeningen van Brugge. Bij een nieuwe editie (p. 139-143)
 • R. Van Schaïk, Oorsprong en vroege ontwikkeling van stadsrekeningen in de Nederlanden (p. 144-162)
 • W. Prevenier, Randbedenkingen bij het uitgavebeleid van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis aan de vooravond van de 21ste eeuw (p. 163-171)


KLEINE BIJDRAGEN

 • M. Vandermaesen, De poortersloge: een stapje terug in de tijd (p. 172-179)
 • J. Mertens, De verkoop van vreemde goederen uit de nalatenschap van de Brugse kunstschilder Joseph-Denis Ottevaere (Brussel, 1834) (p. 180-186)


BIOGRAFICA

 • B. Janssens de Bisthoven, Kanunnik Théodore Arents de Beerteghem, 1816-1886 (p. 187-192)
 • B. Janssens de Bisthoven, Kanunnik Charles Coppieters Stochove (1846-1917) (p. 193-197)


BOEKBESPREKINGEN (p. 198-214)


KRONIEK (p. 215-260)


BOEKENSCHOUW (p. 261-317)

handelingen_genootschapvoorgeschiedenisbrugge

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling