Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Handelingen – Jaargang 129 (1992)

BIJDRAGEN

 • M. Dewilde, “Die niet arbeyd, en zal niet winnen”. Achttiende-eeuwse predikanten over armoede (p. 3-32)
 • M. Timperman en J. Van Acker, Een opmerkelijk plan van de stad Veurne uit ca. 1621 (p. 33-45)
 • P. Vandewalle, Vier volkstellingen in de kasselrij Sin-Winoksbergen (1688-1716) (p. 47-63)
 • R. Degryse, Van koggen en koggeschepen in Vlaanderen en elders (12de-15de eeuw) (p. 65-93)
 • K. Rotsaert, Onderwijspolitiek in het Brugse na 1884 (p. 95-115)
 • F. Becuwe, De bouw van het Veurnse Capucijnenklooster (1605-10). Een bijdrage tot het zeventiende-eeuwse bouwbedrijf in Veurne (p.155-187)
 • L. Van Biervliet, Archief van W.H. James Weale in de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief van West-Vlaanderen (p. 189-212)


OORKONDEN EN MEDEDELINGEN

 • J. Mertens, Enkele gegevens over de laat-middeleeuwse economie van de Duinenabdij (p. 117-123)
 • A. Schouteet, Antoon, Maarten en Pieter Roegiers, schilders te Brugge in de 16de eeuw (p. 125-129)
 • A. Schouteet, De Brugse schilder Pieter vander Boeierie 1548-1550 (p. 213-214)
 • A. Dewitte, Het stedelijk weefsel omheen de Brugse Sint-Donaaskerk, 1e helft 13e eeuw (p. 215-222)


BOEKBESPREKINGEN (p. 131-141 en p. 223-232)


KRONIEK (p. 143-153 en p. 233-257)


BOEKENSCHOUW (p.259-313)

handelingen_genootschapvoorgeschiedenisbrugge

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 25,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

bestelling