Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

De Handelingen, het tijdschrift van het Genootschap

De Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge (ISSN 0770-0822) is het tijdschrift van het Genootschap dat tweemaal per jaar verschijnt en aan alle leden wordt bezorgd (Lid worden).

Elk nummer van de Handelingen telt 150 à 250 pagina’s en bevat enkele vaste rubrieken: wetenschappelijke peer-reviewed artikels, korte bijdragen, boekbesprekingen, een kroniek met diverse nieuwsberichten, en afwisselend een overzicht van masterproeven over het werkgebied van het Genootschap die in het voorbije jaar werden verdedigd aan de Vlaamse universiteiten, of de literatuursignalementen, een overzicht van recente publicaties over het werkgebied van het Genootschap.

De artikels en andere bijdragen handelen over uiteenlopende onderwerpen uit het werkgebied van het Genootschap: de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. Ze bestrijken verschillende perioden van de geschiedenis, van de middeleeuwen tot de eigen tijd.

De artikels in de Handelingen zijn peer-reviewed, dat wil zeggen dat ze voor publicatie anoniem beoordeeld worden door twee vakspecialisten en dus beantwoorden aan wetenschappelijke standaarden.

 

Wil je de Handelingen graag raadplegen of eraan meewerken?

→  Een abonnement nemen op de Handelingen (lid worden van het Genootschap)

→  Meewerken aan de Handelingen

→  De Handelingen online raadplegen (1939-2019)

→  Oude nummers bestellen (1929-2022)

De jaarvergadering van het Genootschap in 2022 in het Brugse Stadsarchief