Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

EN | FR

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw

Frederik Buylaert, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 – ca. 1500)

In dit boek worden twee complexe vraagstukken beantwoord: wat is adel en wie waren de personen die een adellijke status genoten in laatmiddeeeuws Vlaanderen? In dit naslagwerk biedt Frederik Buylaert in de eerste plaats een kritische bespreking van adeldom als een specifieke vorm van sociale status gedurende het ancien régime. Daarbij worden de criteria besproken die iemand tot een edelman maakten, en die de onderzoekers vandaag de dag kunnen gebruiken om de adel van vroegere tijden op te sporen in de archieven. Op basis van een uitgebreide prospectie van de bewaarde schriftelijke bronnen wordt vervolgens een kritisch overzicht aangereikt van de ca. 450 families die zich met succes als adellijk hebben geprofileerd in het graafschap Vlaanderen in de periode tussen het uitbreken van de Zwarte Dood in 1348 en het begin van de zestiende eeuw. Daarbij is voor elke familie informatie opgenomen over de dorpsheerlijkheden die zij beheersten, samen met verwijzingen naar de beschikbare literatuur.
Dit boek is een aanvulling op het werk Eeuwen van ambitie. De adel in laatmiddeleeuws Vlaanderen, waarmee dezelfde auteur in 2008 promoveerde aan de Universiteit Gent en die in 2010 gepubliceerd werd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (Verhandelingen, Nieuwe Reeks, nr. 21).

Bestelling plaatsen

Vul onderstaand formulier in om dit boek te bestellen. Onze coördinator verzendingen zal vervolgens contact opnemen voor de bepaling van de verzendkosten. Daarna mag het totaalbedrag worden overgeschreven naar IBAN BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOTBEB1).

Prijs: € 20,00 (excl. verzendkosten)

Ledenprijs: € 15,00 (excl. verzendkosten)

bestelling