Genootschap voor Geschiedenis

Nieuws - Agenda

Nieuw nummer van de Handelingen23 | 09 | 2010

Eind juni verscheen nummer 1 van de "Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge", jaargang 147 (2010).
Het hoofdartikel is van de hand van dr. Heidi Deneweth, "Een demografische knoop ontward ? Brugse bevolkingscijfers voor de vroegmoderne tijd", op p. 3 t/m 48. Lees meer hierover in bijgaande samenvatting.
Hierna volgen nog vijf arikels gaande van de late middeleeuwen tot de periode na de Tweede Wereldoorlog.
In de rubriek Boekbesprekingen staan twee bijdragen.
Daarna volgt nog de gebruikelijke Kroniek, met personalia en bijdragen over algemene en plaatselijke geschiedenis en oudheidkunde.
Het nummer telt 246 bladzijden en bevat voor het eerst talrijke illustraties in kleur.
Voor een volledige inhoudstafel zie de sitepage Publicaties / Handelingen

Lees meer