Genootschap voor Geschiedenis

Privacy. Het Genootschap voor Geschiedenis houdt een aantal persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. 

Privacyverklaring

 

Het Genootschap voor Geschiedenis houdt een aantal persoonsgegevens bij die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de vereniging. Het betreft zowel de interne werking (bestuur, algemene vergadering, redactieraad) als de externe werking (ledenadministratie, afhandeling van bestellingen, communicatie met de leden). Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in de gegevensbestanden waarvan het Genootschap voor Geschiedenis houder en verwerker is. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Het Genootschap voor Geschiedenis verbindt er zich toe de wetgeving tot bescherming van persoonsgegevens nauwgezet na te leven.

 

Gebruik van ‘cookie-technologie’ en sociale media: het Genootschap voor Geschiedenis is vooralsnog niet actief op Facebook, Twitter en andere sociale media; de website van de vereniging maakt geen gebruik van cookies.

 

Iedereen heeft het recht op inzage van de hem of haar betreffende persoonsgegevens. Deze kunnen, indien nodig, kosteloos verbeterd worden.